RYS HISTORYCZNY

Parafia istniała już w 1250 r. W połowie XVI w., kiedy Kromołów stanowił własność Bonerów należących do wyznania kalwińskiego, kościół parafialny został zmieniony  na zbór tego wyznania. Katolicy odzyskali go w 1574 r., gdy właścicielem tej miejscowości stał się Mikołaj Firlej. 
Prezbiterium obecnego kościoła istniało już w XIV w. Obecną nawę dobudowano w XVI w. 
Kościół był konsekrowany choć nie jest znana dokładna data i osoba, która tego dokonała. 
Na terenie parafii istnieje kaplica w Pomrożycach p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego
oraz kaplica w Karlinie p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych.


PROBOSZCZOWIE od 1925 r.
:
ks. Stanisław Kwiatkowski (1925-35), ks. Józef Zaborski (1935-38), ks. Zygmunt Czechowicz (1937-38), 
ks. Antoni Wróbel (1938-46), ks. Stanisław Ciszewski (1946-58), 
ks. Antoni Perzyna (1958-65), 
ks. Marian Dewudzki (1965-66), ks. Mieczysław Tajber (1966-73), ks. Jerzy Barszcz (1973-90), 
ks. Mieczysław Dyga (1990-2003), ks. Jan Duźniak (2003-2008), ks. Roman Rakowiecki (2008-2010), 
ks. Andrzej Karczewski (2010-2020), ks. Krzysztof Fidura od 2020

Z PARAFII POCHODZĄ KSIĘŻA

Szczepan Sobalkowski bp (1924), Ludwik Sośnierz (1932), Kazimierz Kończyk (1940), 
Wacław Ortotowski (1940), Stanisław Kończyk (1957), Zygmunt Maciążek (1961), 
Józef Dziurski (1962), Edward Czernek (1962), Stanisław Mędera (1965),  Zygmunt Skipirzepa (1988), 
Robert Nemś (1996), 
Szczepan Madoń (1997), Mariusz Gieszczyk (2003).