25 - 31. 10. 2021

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 25.10.2021

godz. 17:00

1) + Zdzisław SUROWIEC w 1 rocz. śm. 

2) + Bolesław WAKSMAŃSKI – od brata Jana z żoną.

 WTOREK 26.10.2021

godz. 17:00

1) + Rozalia GŁĄBIK, Edward PIWEK i zm. z ich rodz.

2) + Józef SZOPIŃSKI – od siostry Sabiny Sośnierz-Lendor.

ŚRODA 27.10.2021

godz. 17:00

Adam w rocz. śm. Piotr Mariusz SKIPIRZEPA, Maria WYRWAS, Aniela GOGÓŁ i zm. z rodz. DRELISZEK.

+ Krystyna Władysław GÓRECCY, Anna Jan KONDAS, Józef Daniela Jadwiga Kazimierz ORMAN.

+  Lucjan MĘDRECKI – od Justyny Dembskiej z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Barbary Gibas z rodz.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Anety Wydrych z rodz.

+ Danuta DYDAK – od sąsiadki Aliny z córką.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jan WYLECIAŁ – od Henryka i Feliksy Kaziród, Zofii Zaklińskiej, Heleny Mikołajec.

+ Eugeniusz FIGIEL – od sąsiadów Chmielewskich, Kawka, Kotela.

+ Anna ŁAWRENOW – od rodz. Burzyńskich i Golenia.

+ Danuta i Janusz JAKUBEK – od sąsiadów: Baryła, Wencel, Idziak, Leszczyńska, Lamch, Skipirzepa, Wołczyk.

+ Daniela ORMAN – od Uczestników Pogrzebu.

+ Helmund WRZOS – od Uczestników Pogrzebu.

+ Piotr WYLECIAŁ – od kolegów z walcowni.

+ Krystyna SZLACHTA – od Żanety i Ahmeda Karwowskich z rodz.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiadów z ul. Karlińskiej.

+ Grzegorz GARAS – od Mieczysławy, Lucyny, Krystyny i Moniki.

+ Krystyna GZIEŁO – od rodz. Pakulaków.

+ Ryszard STOLARSKI – od sąsiadów Poradów, Janosków, Hutników, Misztal, Kurów, Dachowskich, Kańków.

+ Bożena KĘPKA – od Mariusza Kubisz z rodz.

+ Adrian PĄPKA – od Uczestników Pogrzebu.

CZWARTEK 28.10.201

godz. 17:00

+ Marianna w rocz. śm Piotr ZAJĄC i zm. z rodz. ZAJĄC i FIUTO.

PIĄTEK 29.10.2021

godz. 17:00

+ Halina Edward w 35 rocz. śm. WALCZAK, Michał Robert Aleksandra Marian PODSIADŁO.

+  Lucjan MĘDRECKI – od pracowników poradni KromMed.

+ Michał DOMAGAŁA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Julity i Justyny z rodzinami.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Andrzeja Pisarskiego z rodz.

+ Danuta DYDAK – od Agaty Gajeckiej z rodz.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od Zakładu Pogrzebowego Kaliński.

+ Jan WYLECIAŁ – od rodz. Gryc i Figiel.

+ Eugeniusz FIGIEL – od Uczestników Pogrzebu.

+ Anna ŁAWRENOW – od Haliny i Krzysztofa Burzyńskich i rodz. Łągiewka.

+ Daniela ORMAN – od Uczestników Pogrzebu.

+ Helmund WRZOS – od Uczestników Pogrzebu.

+ Piotr WYLECIAŁ – od kolegów z CMC.

+ Krystyna SZLACHTA – od Wandy Kwoczały i Anny Szczur.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiadów z ul. Karlińskiej.

+ Grzegorz GARAS – od kolegi Dawida z rodz.

+ Krystyna GZIEŁO – od rodz. Król, Stanickich i Chmurskich.

+ Ryszard STOLARSKI – od rodz. Bieleckich i Rowińskich.

+ Zbigniew KOWALCZYK – od teściowej Marii.

+ Bożena KĘPKA – od koleżanek i kolegów z pracy syna Michała.

+ Adrian PĄPKA – od kolegi Tomasza.

+ Teresa CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

SOBOTA 30.10.2021

  godz. 8:00

+ Piotr WALĘGA w rocz. śm.


godz. 17:00 

+ Mieczysław w 1 rocz. śm. Krystyna Michał WALĘGA, Janina Antoni WYLECIAŁ.

NIEDZIELA 31.10.2021

   godz. 8:30

+ Kazimierz i Janina GŁAB – od syna Jarosława.



godz. 11:30

Sabina SOŚNIERZ w 90 rocz. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi.


godz. 17:00

+ Zdzisław Teresa Ewa LENDOR i zm. z rodz. LENDOR i ZGRYŹNIAK.

 

18 - 24.10.2021

INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK 18.10.2021

godz. 17:00

1) + Zdzisław SUROWIEC – od brata Mariana z rodz. 

2) + Adam OTRĘBA – od chrześnicy Angeliki z rodz.  

WTOREK 19.10.2021

godz. 17:00

1) + Mieczysław WALĘGA – od cioci Henryki Milejskiej oraz rodz. Gocyłów i Palków.

2) + Bolesław WAKSMAŃSKI – od siostry Teresy z rodz.

ŚRODA 20.10.2021

godz. 17:00

Czesław w rocz. śm. Stanisława Adam ISKIERKA i zm. z rodz. ISKIERKA, MAŁECKICH, JANOSKÓW, KOTÓW.

+ Jan Wiesława CHOLEWKA, Władysław ROK, Tadeusz MIĆKA i zm. z rodz. CHOLEWKÓW, LATACZÓW i BIELACZÓW.

+  Lucjan MĘDRECKI – od chrześniaka Bogusława z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Henryki i Mariana Abuckich.

+ Józef GRZEBIELUCH – od rodz. Mularczyków i Maciążków.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Jerzego Pisarskiego z żoną.

+ Kazimierz STYPA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta DYDAK – od kolegów i koleżanek syna Dariusza.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od rodz. Cisowskich, Szlachta, Gudyś.

+ Jan WYLECIAŁ – od sąsiadów z ul. Pionierów i Paderewskiego.

+ Eugeniusz FIGIEL – od Danuty i Jana Iskierków.

+ Anna ŁAWRENOW – od rodz. Żurowskich.

+ Jan MIŚTA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta i Janusz JAKUBEK – od rodz. Socmanów.

+ Daniela ORMAN – od pracowników Zakładu Budowlanego Orman.

+ Helmund WRZOS – od sąsiadów z ul. Uśmiechu 9.

+ Piotr WYLECIAŁ – od chrześniaka Tomasza z żoną Dorotą i dziećmi.

+ Krystyna SZLACHTA – od Anny i Edwarda Mogiłów.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiada Jerzego z rodz. oraz Sylwii z rodz.

+ Grzegorz GARAS – od klasy 8b z SP 13.

+ Krystyna GZIEŁO – od sąsiadów z ul. Zakątek.

+ Ryszard STOLARSKI – od siostry Grażyny z rodz..

CZWARTEK 21.10.2021

 godz. 17:00

1) + Wacław STRUZIK – od Elżbiety i Włodzimierza Idziak z rodz.

2) + Józef SZOPIŃSKI – od córki Haliny z rodz. 

PIĄTEK 22.10.2021

godz. 17:00

O Boże błog i zdrowie dla Grażyny i Marzeny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

+  Lucjan MĘDRECKI – od Jolanty Piec z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Kazimierz STYPA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta DYDAK – od Eugeniusza i Grażyny Gajeckich z rodz.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jan WYLECIAŁ – od Pająków z rodz. z Wydry.

+ Eugeniusz FIGIEL – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Anna ŁAWRENOW – od rodz. Koclęga i Cholewka.

+ Danuta JAKUBEK – od koleżanek Janiny Cieplak i Zdzisławy Ferdyn.

+ Daniela ORMAN – od Uczestników Pogrzebu.

+ Helmund WRZOS – od sąsiadów z ul. Uśmiechu 9.

+ Piotr WYLECIAŁ – od kolegów z pieca.

+ Krystyna SZLACHTA – od Jolanty i Sławomira Szczur z rodz.

+ Zofia FIGIEL – od rodz. Gorgoniów.

+ Grzegorz GARAS – od Mieczysławy, Lucyny, Krystyny i Moniki.

+ Krystyna GZIEŁO – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Ryszard STOLARSKI – od sąsiadów Poradów, Janosków, Hutników, Misztal, Kurów, Dachowskich i Kańków.

+ Zbigniew KOWALCZYK – od żony Beaty z córką Sandrą i Danielem.

+ Bożena KĘPKA – od Zakładu Pogrzebowego Gabriel.

SOBOTA 23.10.2021

  godz. 8:00

+ Hieronim STELMASZCZYK – od swatów Alicji i Jana Nowak.

 

godz. 17:00 

+ Władysław ŻAK.

NIEDZIELA 24.10.2021

   godz. 8:30

+ Marian FRYCZ, Władysława Józef Zenon Ryszard KONIECZNI.


godz. 11:30

Mateusz GRZĄDZIEL w 10 rocz. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi – od mamy.

 

godz. 17:00

 + Celiny HAJDAS w rocz. śm. – od męża i dzieci z rodzinami.

 

11 - 17.10. 2021r.

INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK 11.10.2021

godz. 17:00

+ Adam SOBCZAK – od szwagra Stanisława z Mirosławą.

WTOREK 12.10.2021

godz. 17:00

+ Dorota DYDAK – od rodz. Gułów i Baranów.

ŚRODA 13.10.2021

godz. 17:00

+ Edward ZGRYŹNIAK w rocz. śm.

+ Michał w rocz. śm. Bronisława CIEŚLA, Aleksandra Henryk SKIPIŃSCY, Hieronima SKIPIRZEPA.

+ Piotr KURPIŚ w 1 rocz. śm – od żony z rodz.

+ Jan KAZUBEK – od Uczestników Pogrzebu.

+ Lucjan MĘDRECKI – od Piotra i Agaty Mędreckich z Szypowic.

+ Michał DOMAGAŁA – od Marcina, Agnieszki i chrześnicy Wiktorii.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Joanny i Kazimierza Matysków z rodz.

+ Włodzimierz NEMŚ – od kolegów z brygady oświetlenia.

+ Kazimierz STYPA – od Anny Mucha i Stanisława Ibek.

+ Danuta DYDAK – od Zeni Janeczko.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od sąsiadów z ul. Winnej.

+ Jan WYLECIAŁ – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Eugeniusz FIGIEL – od rodz. Maciążków.

+ Anna ŁAWRENOW – od Zofii Abuckiej z rodz.

+ Jan MIŚTA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta i Janusz JAKUBEK – od Grażyny Hadrych z rodz.

+ Daniela ORMAN – od swatki Heleny Grajdek.

+ Helmund WRZOS – od Zakładu Pogrzebowego Gabriel.

+ Piotr WYLECIAŁ – od koleżanek i kolegów córki Aldony z 3 brygady CMC Poland.

+ Krystyna SZLACHTA – od sąsiadów z Żelaznej i Gromadzkiej.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiadki Lidzi z rodz.

+ Grzegorz GARAS – od brata Rafała.

+ Krystyna GZIEŁO – od Uczestników Pogrzebu.

+ Ryszard STOLARSKI – od Uczestników Pogrzebu.

CZWARTEK 14.10.2021

godz. 17:00

1) + Grażyna KANIOWSKA w 4 rocz. śm, Maria SKIPIRZEPA.

2) + Edward MADOŃ – od sąsiadów z ul. Żelaznej i Gromadzkiej.

PIĄTEK 15.10.2021

godz. 17:00

+ Lucjan MĘDRECKI – od Aleksandry i Jana Kochmanów z rodz.

+ Lucjan MĘDRECKI – od rodz. Męreckich z Huciska.

+ Lucjan MĘDRECKI – od Zofii Figiel z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Andrzeja Lubonia z rodz.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Jolanty Wilczyńskiej z rodz.

+ Włodzimierz NEMŚ – od kolegów z Pogotowia Energetycznego.

+ Kazimierz STYPA – od sąsiadki Marii Opałki.

+ Danuta DYDAK – od koleżanek i kolegów syna Dariusza.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od Czesława Sosnowskiego z rodz.

+ Jan WYLECIAŁ – od sąsiadów z ul. Siewierskiej.

+ Eugeniusz FIGIEL – od swatowej Jadwigii.

+ Anna ŁAWRENOW – od swatowej Janiny Kajdan.

+ Jan MIŚTA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta i Janusz JAKUBEK – od sąsiadów Baryła, Wencel, Idziak, Leszczyńska, Lamch, Skipirzepa Wołczyk.

+ Daniela ORMAN – od Sabiny Kurzak z rodz.

+ Helmund WRZOS – od sąsiadów z ul. Uśmiechu 9.

+ Piotr WYLECIAŁ – od rodz. Czaplińskich i cioci Natalii.

+ Krystyna SZLACHTA – od swatów Jolanty i Marka Kwoczałów.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiadki Anety z dziećmi.

+ Grzegorz GARAS – od babci Janiny Kaptur.

+ Krystyna GZIEŁO – od Barbary i Piotra Kwapisz z rodz.

+ Ryszard STOLARSKI – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

SOBOTA 16.10.2021

  godz. 8:00

+ Anastazja Aleksander ISKIERKA, Franciszek LESKI, Maria Franciszek LABER.

 

godz. 17:00 

 + Czesław Marianna Roman CZERNECCY, Anna Franciszek WIERCIOCH, Anna Stanisław PAŁUCHOWSCY, Stanisława Janusz JOŃCZYK.

NIEDZIELA 17.10.2021

   godz. 8:30

+ Małgorzata PIEDO-KOTELA, Edward KOTELA, Natalia Bolesław SARECCY.


godz. 11:30

Karol DRZAZGA w 1 rocz. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi.

 

godz. 17:00

+ Aneta KUZIUTA w rocz. śm.