23 - 29. 05. 2022

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 23.05.2022

 godz. 17:00

+ Mariusz JANUSZEWSKI w rocz. śm.

 

 godz. 17:30

+ Helmud WRZOS – od siostry Małgorzaty.

 WTOREK 24.05.2022

 godz. 17:00

 + Daniela ORMAN – od Domarda z rodzicami.

 

godz. 17:30

+ Włodzimierz NEMŚ – od Dariusza Dziedzic z rodz.

ŚRODA 25.05.2022

 godz. 17:00

Zofia FIGIEL – od koleżanek z pracy.

+ Małgorzata SZKLARKOWSKA-NOSZCZYK, Andrzej NOSZCZYK, Marianna Bogusław SZKLARKOWSCY, Waleria Stanisław POMYKAŁA.

+ Stanisława w 6 rocz. śm. Szczepan Józef Florentyna JARZYŃSCY, Władysław Rozalia Izabela Edward BURZYŃSCY

+ Stanisława Feliks Jan Maria KWAPISZ, Zbigniew KAPUŚNIAK, Henryk TRYNKIEWICZ, Honorata WALIGÓRA.

+ Marta SOWIŃSKA – od męża, rodziców i brata.

+ Edward FIGIEL – od siostry Aleksandry Wódka z mężem.

+ Salomea JANOSKA – od chrześnicy Teresy.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stefan i Aleksandra SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od sąsiadów Tylkowskich.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Zdzisław ROGOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Teresy i Zbigniewa Mikoda.

+ Danuta TOKARSKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od sąsiadów Nierodów i Kolachów.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od rodz. Micułów.

+ Anna MIKODA – od siostrzenicy Weroniki Suchańskiej z rodz.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Piotra Latacz z rodz.

+ Jerzy MĘCIK – od żony i synów z rodzinami.

+ Tadeusz MYGA – od żony, syna i córki z rodziną.

CZWARTEK 26.05.2022

godz. 17:00

1) + Lucja OTRĘBA, Helena LUKASIK, Kazimierz Józefa ZIOBRO, Stefan Stanisława ROZLACH, Maria OZIEWICZ.

2) + Helmund WRZOS – od Mariana Rowińskiego z rodz.

 

godz. 17:30

1) + Krystyna SZLACHTA – od Krystyny Szafran z rodz.

2) + Zofia FIGIEL – od Jadwigi Skipirzepa z rodz.

PIĄTEK 27.05.2022

 godz. 17:00

+ Tadeusz BACZEWSKI – w 2 rocz. śm.

+ Dorota BIERNAT w 1 rocz. śm. – od rodziców, brata i córek z rodzinami.

+ Zdzisław LESZCZYŃSKI w 2 rocz. śm. – od żony Czesławy oraz dzieci z rodzinami.

+ Marta SOWIŃSKA – od kolegów i koleżanek ze S.P. nr 13 w Zawierciu.

+ Edward FIGIEL – od brata Stanisława.

+ Salomea JANOSKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od Macieja Woźniak z rodz.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od kolegów z InterCoru.

+ Danuta TOKARSKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od sąsiadów z ul. Smuga.

+ Anna MIKODA – od Zakładu Pogrzebowego Gabriel.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jerzy MĘCIK – od żony i synów z rodzinami.

+ Tadeusz MYGA – od sąsiadki Pośpiech z rodz.

+ Aleksandra SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

SOBOTA 28.05.2022 

godz. 8:00

+ Helmund WRZOS – od Tadeusza i Krystyny Rusieckich.

 

godz. 17:00 

+ Jadwiga w rocz. śm. Jerzy BROMER, Janina Stanisław FIGIEL, zm. z rodz. BROMER, CZAPLA, FIGIEL. SKIPIRZEPA, SKIORA.

NIEDZIELA 29.05.2022

   godz. 8:30

+ Teodozja Władysław ŁĄGIEWKA – od córki Jolanty z rodz.

 

godz. 11:30

Lucyna STASZEK z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę NMP.


godz. 17:00

+ Bogusław JERZ w 17 rocz. śm.

 

16 - 22.05.2022

INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK 16.05.2022

godz. 17:00

1) + Urszula Stanisław Marianna Władysław PAŁKA i zm. z rodz. PAŁKA.

2) + Krystyna SZLACHTA – od bratowej z mężem.

 

godz. 17:30

1) + Włodzimierz NEMŚ – od Tatiany Pilarczyk z rodz.

2) + Jan MIŚTA – od Moniki Szczygieł i Tomasza Czernek.

WTOREK 17.05.2022

 godz. 17:00

+ Stanisław Leokadia PAŁUCHOWSCY, Mariusz JANUSZEWSKI.

 

godz. 17:30

+ Helmund WRZOS – od siostry Renaty z rodz.

ŚRODA 18.05.2022

godz. 17:00

+ Marian PARTYKA oraz Tadeusz FIDURA w 3 rocz. śm.

+ Marta i Wiktorek SOWIŃSCY – od sąsiadów z ul. Astronautów.

+ Edward FIGIEL – od siostrzenicy Haliny Brzezińskiej z rodz.

+ Salomea JANOSKA – od Zofii Otręba.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stefan SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od Jolanty i Adama Szczepanek z rodz.

+ Marek KOZERA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Zdzisław ROGOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od kuzyna Darka z żoną i dziećmi.

+ Danuta TOKARSKA – od. pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od Zakładu Pogrzebowego Gabriel.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od rodz. Frączyków.

+ Anna MIKODA – od Mirosławy i Zbigniewa Kurdybelskich z rodz.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Jerzy MĘCIK – od Uczestników Pogrzebu.

CZWARTEK 19.05.2022

godz. 17:00

1) Karolina SĘTKOWSKA w rocz. śm.

2) + Zofia FIGIEL – od syna Tomasza i córki Anny.

 

godz. 17:30

1) + Helmund WRZOS – od chrześniaka Rafała z rodz.

2) + Krystyna SZLACHTA – od sąsiadów z ul. Żelaznej i Gromadzkiej.

PIĄTEK 20.05.2022

godz. 17:00

+ Marta i Wiktorek SOWIŃSCY – od sąsiadów z ul. Astronautów.

+ Edward FIGIEL – od siostrzeńca Andrzeja Szopińskiego z rodz.

+ Salomea JANOSKA – od mieszkańców Piecek.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stefan SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od Anny i Bronisława Bojanek.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Zdzisław ROGOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Ryszarda Błeszyńskiego z żoną.

+ Danuta TOKARSKA – od rodz. Żurowskich.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od Eli i Marka z rodz.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od Anny Nemś z rodz.

+ Anna MIKODA – od Zofii Rok i Heleny Latusek z rodzinami.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Damiana i Moniki Będkowskich.

+ Jerzy MĘCIK – od żony i synów z rodzinami.

+ Tadeusz MYGA – od Uczestników Pogrzebu.

 

SOBOTA 21.05.2022

  godz. 8:00

+ Marzena SZCZUDŁO-MAZANEK – od syna Marcina z Darkiem i rodziną.

 

godz. 17:00

+ Karolina Franciszek i zm. z rodz. HAMERLIKÓW i KALIŚCIAKÓW, Waleria Józef LABER.

NIEDZIELA 22.05.2022

   godz. 8:30

+ Teresa w 29 rocz. śm. Marian WUDARCZYK, Czesław ADACH.

 

godz. 11:30

1) Paweł HARDYN w 50 rocz. urodzin i Damian HARDYN w 25 rocz. urodzin, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. 

2) Franciszek BOROŃ z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. 

 

godz. 17:00

+ Alicja Wiktor FROCISZ.

 

09 - 15. 05. 2022r.

INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK 09.05.2022

 godz. 17:00

1) + Bronisław Leszek BURNICCY, Zofia Jan CHMIELARSCY.

2) + Włodzimierz NEMŚ – od Anny Czerwińskiej z rodz.

WTOREK 10.05.2022

 godz. 17:00

1) + Stanisław DYCZKO, Cecylia PIETRAS, Zofia BĄCHOR.

2) + Jan MIŚTA – od sąsiadów z ul. Siewierskiej.

ŚRODA 11.05.2022

 godz. 17:00

+ Tadeusz FIDURA oraz Marian PARTYKA w 3 rocz. śm.

+ Jan Józef KRUPA, Remigiusz GRUCHAŁA.

+ Marta i Wiktorek SOWIŃSCY – od sąsiadów z ul. Kolorowej

+ Salomea JANOSKA – od Anny i Józefa Gajek z rodz.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stefan SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od Jana i Emilii Kula z rodz.

+ Marek KOZERA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Doroty Porębskiej z rodz.

+ Zdzisław ROGOŃ – od Teresy Langner.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Krystyny i Marka Poradów.

+ Danuta TOKARSKA – od. rodz. Tokarskich.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od rodz. Muchów i Kowalczyków.

+ Irena ZIEMBACZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od rodz. Grabowskich z Przychód.

+ Anna MIKODA – od Marty i Krzysztofa Korzeniewskich.

+ Jan BĘDKOWSKI – od syna Pawła z żoną Kariną i Stasiem.

CZWARTEK 12.05.2022

 godz. 17:00

+ Jan Marianna LIPKA, Lucjan GRAJDEK, Zofia Lucjan STOLARSCY, Genowefa Longin KAWKA.

PIĄTEK 13.05.2022

 godz. 17:00

+ Salomea JANOSKA – od Doroty i Marka Ludwik.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stefan SŁABOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Stanisław PISARSKI – od chrześnicy Krystyny Napora z synami.

+ Marek KOZERA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Zdzisław ROGOŃ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Maciej SŁABICKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Zbigniewa Kotlarz z rodz.

+ Danuta TOKARSKA – od pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu.

+ Andrzej SKIPIRZEPA – od Barbary i Piotra Kwapisz z rodz.

+ Irena ZIEMBACZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od rodz. Pustułków z Siadczy.

+ Anna MIKODA – od Ewy i Tomasza z dziećmi.

+ Jan BĘDKOWSKI – od szwagra Edwarda z dziećmi.

+ Edward FIGIEL – od siostry Janiny Szopińskiej.

+ Marta SOWIŃSKA– od Zdzisława Tokarskiego z rodz.

SOBOTA 14.05.2022

  godz. 8:00

+ Danuta DYDAK – od rodz. Zwolanów.

 

godz. 17:00

+ Zofia JURCZYK.

NIEDZIELA 15.05.2022

   godz. 8:30

+ Zofia w 1 rocz. śm. Jan Władysław Stanisława FIGIEL, Maria Stanisław MĘDRECCY.

 

godz. 11:30

Sandra KAZIOR w 8 rocz. urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski – od cioci Agnieszki z Mateuszem

 

godz. 17:00

+ Andrzej w rocz. śm. Anna MAKIEŁA, Edward ADAMOWSKI.