20 - 26. 06. 2022r.

INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK 20.06.2022

 godz. 17:00

+ Lucjan GRAJDEK w rocz. śm., Henryk Marian Władysław Weronika GOLBA, Jan Marianna LIPKA, Lucjan Zofia STOLARSCY.

WTOREK 21.06.2022

 godz. 17:00

+ Mateusz LENDOR w 2 rocz. śm – od żony Alicji z dziećmi.

ŚRODA 22.06.2022

 godz. 17:00

  • W int. Stanisława, z prośbą o zdrowie i siły do walki z chorobą.

  • O szybki powrót do zdrowia i Bożą opiekę dla Agnieszki

  • O zdrowie i Bożą opiekę nad Aleksandrem, Iwanem i Jurijem walczącymi na Ukrainie oraz o Boże błog. dla ich rodzin.

---------------------------------------------------------------------------------

+ Alicja Henryk SOBALKOWSCY, Zenon BERETA, zm. z rodz. CICHOCKICH KORKOWSKICH.

+ Maciej SIERECKI – od rodz. Kaniowskich.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Roberta Webera z rodz.

+ Aleksandra GUMUŁKA – od byłych sąsiadów.

+ Anna MIKODA – od Grażyny Podsiadło.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jerzy MĘCIK – od pracowników Przychodni Zdrowia w Kromołowie.

+ Tadeusz MYGA – od OSP w Kromołowie.

+ Aleksandra SŁABOŃ – od Anny Sobczak.

+ Anna SUROWIEC – od wnuka Pawła z żoną i prawnuczką.

+ Janina CUPIAŁ – od Antoniny i Danuty Piwowarskich z Giebła.

+ Józefa MAKIEŁA – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Halina LABER – od wnuczki Karoliny.

+ Janina TUREK – od Uczestników Pogrzebu.

CZWARTEK 23.06.2022

 godz. 17:00

1) + Danuta Jan GAWRON..

2) + Edward MADOŃ – od Andrzeja Kwiecień z rodz.

PIĄTEK 24.06.2022

 godz. 17:00

 

+Jan Kazimiera Eugeniusz FIGIEL, Katarzyna Andrzej GRYC.

+ Maciej SIERECKI – od Pawła Skipirzepy z rodz.

+ Tadeusz BORYSIEWICZ – od Uczestników Pogrzebu.

+ Mateusz CHOLEWKA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Wiesław LANGNER – od Uczestników Pogrzebu.

+ Anna MIKODA – od Marianny i Ryszarda Florczyków.

+ Jan BĘDKOWSKI – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jerzy MĘCIK – od chrześniaka Pawła Skipirzepy z rodz.

+ Tadeusz MYGA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Aleksandra SŁABOŃ – od Ryszarda Mikody z synami i rodz.

+ Anna SUROWIEC – od rodz. Piotrowskich i Dymek.

+ Janina CUPIAŁ – od bratowej Krystyny z synem.

+ Józefa MAKIEŁA – od swatowej Jadwigi Lipińskiej.

+ Halina LABER – od wnuczki Anity z rodz.

+ Janina TUREK – od firmy ZawaPak.

SOBOTA 25.06.2022

  godz. 8:00

+ Marek Kazimierz Albin ZEMBIK Anna Jan FABICCY, Marianna Zygmunt ŚLIWIŃSCY, Barbara JURCZYŃSKA, Natalia Jerzy SEWERYN.

 

godz. 17:00

+ Michał Robert PODSIADŁO, Jan KOSTECKI.

NIEDZIELA 26.06.2022

   godz. 8:30

+ Kazimiera w 22 rocz. śm. Stefan MOSZCZOWSCY, Helena Teofil FIGIEL, Jacek Władysława MOSZCZOWSCY i zm. z ich rodzin.

 

godz. 11:30

Klaudia i Damian NOWAK w 1 rocz. ślubu, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski oraz opiekę N.M.P.

 

godz. 17:00

+ Katarzyna Franciszek JANOSKA, Marianna Piotr MATUSZEWSCY i zm. z rodz. JANOSKÓW, MATUSZEWSKICH i TABOROWICZÓW.