18 - 24.10.2021

INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK 18.10.2021

godz. 17:00

1) + Zdzisław SUROWIEC – od brata Mariana z rodz. 

2) + Adam OTRĘBA – od chrześnicy Angeliki z rodz.  

WTOREK 19.10.2021

godz. 17:00

1) + Mieczysław WALĘGA – od cioci Henryki Milejskiej oraz rodz. Gocyłów i Palków.

2) + Bolesław WAKSMAŃSKI – od siostry Teresy z rodz.

ŚRODA 20.10.2021

godz. 17:00

Czesław w rocz. śm. Stanisława Adam ISKIERKA i zm. z rodz. ISKIERKA, MAŁECKICH, JANOSKÓW, KOTÓW.

+ Jan Wiesława CHOLEWKA, Władysław ROK, Tadeusz MIĆKA i zm. z rodz. CHOLEWKÓW, LATACZÓW i BIELACZÓW.

+  Lucjan MĘDRECKI – od chrześniaka Bogusława z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Henryki i Mariana Abuckich.

+ Józef GRZEBIELUCH – od rodz. Mularczyków i Maciążków.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Jerzego Pisarskiego z żoną.

+ Kazimierz STYPA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta DYDAK – od kolegów i koleżanek syna Dariusza.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od rodz. Cisowskich, Szlachta, Gudyś.

+ Jan WYLECIAŁ – od sąsiadów z ul. Pionierów i Paderewskiego.

+ Eugeniusz FIGIEL – od Danuty i Jana Iskierków.

+ Anna ŁAWRENOW – od rodz. Żurowskich.

+ Jan MIŚTA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta i Janusz JAKUBEK – od rodz. Socmanów.

+ Daniela ORMAN – od pracowników Zakładu Budowlanego Orman.

+ Helmund WRZOS – od sąsiadów z ul. Uśmiechu 9.

+ Piotr WYLECIAŁ – od chrześniaka Tomasza z żoną Dorotą i dziećmi.

+ Krystyna SZLACHTA – od Anny i Edwarda Mogiłów.

+ Zofia FIGIEL – od sąsiada Jerzego z rodz. oraz Sylwii z rodz.

+ Grzegorz GARAS – od klasy 8b z SP 13.

+ Krystyna GZIEŁO – od sąsiadów z ul. Zakątek.

+ Ryszard STOLARSKI – od siostry Grażyny z rodz..

CZWARTEK 21.10.2021

 godz. 17:00

1) + Wacław STRUZIK – od Elżbiety i Włodzimierza Idziak z rodz.

2) + Józef SZOPIŃSKI – od córki Haliny z rodz. 

PIĄTEK 22.10.2021

godz. 17:00

O Boże błog i zdrowie dla Grażyny i Marzeny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

+  Lucjan MĘDRECKI – od Jolanty Piec z rodz.

+ Michał DOMAGAŁA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Józef GRZEBIELUCH – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Włodzimierz NEMŚ – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Kazimierz STYPA – od Uczestników Pogrzebu.

+ Danuta DYDAK – od Eugeniusza i Grażyny Gajeckich z rodz.

+ Mieczysław FABJAŃCZYK – od Uczestników Pogrzebu.

+ Jan WYLECIAŁ – od Pająków z rodz. z Wydry.

+ Eugeniusz FIGIEL – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Anna ŁAWRENOW – od rodz. Koclęga i Cholewka.

+ Danuta JAKUBEK – od koleżanek Janiny Cieplak i Zdzisławy Ferdyn.

+ Daniela ORMAN – od Uczestników Pogrzebu.

+ Helmund WRZOS – od sąsiadów z ul. Uśmiechu 9.

+ Piotr WYLECIAŁ – od kolegów z pieca.

+ Krystyna SZLACHTA – od Jolanty i Sławomira Szczur z rodz.

+ Zofia FIGIEL – od rodz. Gorgoniów.

+ Grzegorz GARAS – od Mieczysławy, Lucyny, Krystyny i Moniki.

+ Krystyna GZIEŁO – od Zakładu Pogrzebowego Magnolia.

+ Ryszard STOLARSKI – od sąsiadów Poradów, Janosków, Hutników, Misztal, Kurów, Dachowskich i Kańków.

+ Zbigniew KOWALCZYK – od żony Beaty z córką Sandrą i Danielem.

+ Bożena KĘPKA – od Zakładu Pogrzebowego Gabriel.

SOBOTA 23.10.2021

  godz. 8:00

+ Hieronim STELMASZCZYK – od swatów Alicji i Jana Nowak.

 

godz. 17:00 

+ Władysław ŻAK.

NIEDZIELA 24.10.2021

   godz. 8:30

+ Marian FRYCZ, Władysława Józef Zenon Ryszard KONIECZNI.


godz. 11:30

Mateusz GRZĄDZIEL w 10 rocz. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi – od mamy.

 

godz. 17:00

 + Celiny HAJDAS w rocz. śm. – od męża i dzieci z rodzinami.