Ekipa Mikołaja z Kromołowa

"Międzypokoleniowy Rozwój Umiejętności Artystycznych w Zawierciu - Kromołowie"
 
Grupa nieformalna "EKIPA MIKOŁAJA Z KROMOŁOWA" w składzie: Krzysztof Fidura, Agnieszka Kurek, Wiesław Dyczko przygotowała projekt do konkursu "Śląskie Lokalnie 2021-2023”, którego celem jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw.
 
Projekt "Międzypokoleniowy Rozwój Umiejętności Artystycznych w Zawierciu - Kromołowie" otrzymał możliwie maksymalne dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Kromołowa poprzez organizację międzypokoleniowych warsztatów edukacyjnych. Wydarzenie skierowane jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W ramach zadania odbędą się warsztaty edukacyjne muzyczno-wokalne, zostanie zakupiony sprzęt oraz odbędzie się koncert w dniu 11 listopada w kościele parafialnym św. Mikołaja w Kromołowie.
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. "Śląskie Lokalnie".