Renowacja chrzcielnicy i epitafium

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE 
PRZY WCZESNOBAROKOWEJ CHRZCIELNICY I EPITAFIUM GEN. GOSTKOWSKIEGO 

Prace prowadzili konserwatorzy z Częstochowy i Krakowa. Całościowy koszt prac konserwatorskich wyniósł 49 128 zł. Prace konserwatorskie zostały dofinasowane kwotą 35 000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Pozostała kwota jest wkładem własnym parafii.

Na chrzcielnicy udało się odkryć i zabezpieczyć warstwę kamienia z pozostałością pierwotnej polichromii. 

Na przyszły rok - w drugiej części prac - będziemy wnioskowali o pozwolenie odnowienia pozłacanej drewnianej kopuły, aby odnowić wszystkie elementy chrzcielnicy.

Również epitafium gen. Gostkowskiego z 1817 r. zyskało nowe, czytelne oblicze.